Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

papina
1305 87ff 390
Reposted bypoolun poolun

June 15 2017

papina
(...) nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes

June 13 2017

papina
Niszcz moją szminkę a nie tusz do rzęs.
papina
All fucked up.

June 11 2017

papina
4456 f179 390
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viavolldost volldost
papina
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaeternia eternia

May 31 2017

papina
3316 cb05 390
Reposted fromglupiages glupiages viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

May 13 2017

papina
Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety.
— Marek Hłasko
papina
1397 b00d 390
Reposted fromqb qb viamagolek22 magolek22

April 27 2017

6331 5778 390
Reposted fromdeviate deviate vianayantara nayantara

February 19 2017

papina
7501 fc57 390
Reposted fromoll oll viapirania pirania

July 06 2015

papina
2374 c14f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vianivea nivea

June 26 2015

papina
8704 c968 390
Reposted fromcafeina cafeina viaPicki91 Picki91

June 04 2015

papina
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec

May 31 2015

papina
8096 850c 390
Reposted fromrol rol viaOnly2you Only2you

May 30 2015

papina
7788 dd56
Reposted fromsoSad soSad viaicannotremember icannotremember

April 09 2015

papina
5946 5bf3 390
Reposted fromcavovo cavovo vianayantara nayantara
papina
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaczekamnaciebie czekamnaciebie

April 01 2015

papina
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viaobliviate obliviate

March 23 2015

papina
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
Reposted fromawakened awakened vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl