Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

papina
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
papina
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay

November 12 2017

papina
6166 0c7d 390
Reposted fromyuras yuras viapirania pirania
5043 34f9 390
Reposted fromEquion Equion viapirania pirania

November 03 2017

papina
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
papina
papina
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..

November 02 2017

papina
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaselsey selsey
papina

October 29 2017

papina
nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.
— Charles Bukowski
Reposted fromfantazja fantazja viaconvoitise convoitise

October 26 2017

papina
4158 1741 390
Reposted fromadmiracja admiracja viadangel dangel

October 23 2017

1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaSzczurek Szczurek

October 22 2017

papina
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream viaTewi Tewi
papina
4476 9bfe 390
Reposted frompiehus piehus viacitiesofnight citiesofnight
papina
6441 d748 390
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viabladzik bladzik
papina
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapoolun poolun
papina
6009 6552 390
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viapoolun poolun

September 24 2017

papina
9460 6f89 390
Reposted frompnrdoravarga pnrdoravarga viapoolun poolun
papina
papina
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl