Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

papina
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.

March 19 2018

papina
Zgaś moje oczy: ja cię widzieć mogę,
zamknij mi uszy, a ja cię usłyszę,
nawet bez nóg znajdę do ciebie drogę,
i bez ust nawet zaklnę cię najciszej. Ramiona odrąb mi, ja cię obejmę
sercem mym, które będzie mym ramieniem,
serce zatrzymaj, będzie tętnił mózg,
a jeśli w mózg mój rzucisz swe płomienie,
ja ciebie na krwi mojej będę niósł.
— Rainer Maria Rilke
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianayantara nayantara

March 16 2018

papina

March 10 2018

papina
8032 1805 390
Heard that too many times.
Reposted fromdobby dobby vianayantara nayantara
papina
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

March 07 2018

papina
8315 e58c 390
Reposted fromnoone97 noone97 viapikkumyy pikkumyy

February 13 2018

papina
7569 55e8 390
Reposted fromtudu tudu viablubra blubra

February 12 2018

papina
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianowaczi nowaczi

January 29 2018

papina
1102 479e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
papina

January 22 2018

papina
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
papina
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viagreens greens
papina
Największe miłości, to te których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromxcvbz xcvbz viaazazel azazel

January 09 2018

papina
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”

January 04 2018

papina
papina
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viagabunia gabunia

December 26 2017

papina
Future career
papina
papina
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via28mm 28mm
papina
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch - Bezpowrotnie utracona leworęczność
Reposted fromdurmik durmik viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl